Địa ĐiểmThời gian nhanh nhấtThời gian chậm nhất
Hà Nội1 ngày2 ngày
Miền Bắc1 ngày3 ngày
Miền Nam2 ngày4 ngày